YOMEDIA
ZUNIA12

Put the correct verbs (present continuas, past simple, present perfeet) she (not go) to shool last week because she (be) sick?

Put the correct verbs ( Present Continuas , Past Simple , Present Perfeet )

1 I (be) .... born in 2004

2 The fan (not work) ..... yesterday morning . But now , It ( work ) ....... well

3 Cook ! Mạnh (talk) ........... photos last night at Loan's party

4 They ( be come ) ........... she student in the USA for 3 years

5 She ( not go ) ........ to shool last week because she (be) ......... sick

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1 I (be) was born in 2004

  2 The fan (not work) didn't work yesterday morning . But now , It ( work ) is working well

  3 Look ! Mạnh (talk) is taking photos last night at Loan's party

  4 They ( be come ) have become the student in the USA for 3 years

  5 She ( not go ) didn't go to shool last week because she (be) was sick

    bởi Nguyễn Khánh 09/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF