YOMEDIA
NONE

Choose A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions: There're many problems which are unavoidable when living in an extended family.

Choose A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions: There're many problems which are unavoidable when living in an extended family. 

A. profits                                                      

B. issues                                                                                        

C. views                                                       

D. merits

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Xét các đáp án:

  A. profits: lợi ích            

  B. issues: vấn đề                      

  C. views: quan điểm                

  D. merits: sự xứng đáng, sự xuất sắc

  problems = issues vấn đề

  Tạm dịch: Có rất nhiều vấn đề không thể tránh được khi sống trong gia đình nhiều thế hệ.

  Chọn B

    bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 02/11/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF