YOMEDIA
NONE

Choose A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions: “He should go to bed before 11pm everyday”, I said to him.

Choose A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions: “He should go to bed before 11pm everyday”, I said to him. 

A. I advised him to go to bed before 11pm everyday.

B. He shouldn’t go to bed before 11pm everyday.

C. I prayed him to go to bed before 11pm every day.                                   

D. I ordered him you should stay in bed.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Kiến thức câu trực tiếp ở trần thuật

  Advise sb to V = had better + V + sth / should + V + sth

  Tạm dịch: He should go to bed before 11pm everyday, I said to him = I advised him to go to bed before 11pm everyday.

  (Anh ấy nên đi ngủ trước 23h hàng ngày, tôi nói với anh ấy = Tôi khuyên anh ấy nên đi ngủ trước 23h hàng ngày.)

  Chọn A

    bởi Mai Hoa 31/10/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF