Hỏi đáp Sinh Học Lớp 6

Hỏi đáp Sinh Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Phí Hà

  sinh hoc 6

  bởi Phí Hà 15/01/2019

  người ta đã có những cách gì để bảo quản và chế biến các loại quả thịt

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Võ Phương Thanh

  quả đu đủ,quả cải là quả khô hay quả thịt

  quả cải quả khô nẻ hay quả khô không nẻ, quả mọng hay quả hạchheart

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Võ Phương Thanh

  Hạt và quả được hình thành như thế nào ?laugh

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Võ Phương Thanh

  hạt do bộ phận nào tạo thành

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Sinh học 6

  bởi Allen Walker 10/01/2019

  Những cây khi trồng nào sau đây được ngắt ngọn để cho thu hoạch cao

  a) Mồng tơi    d) Dừa

  b) Rau muống    e) Chè

  c) Rau đay

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Sinh học 6

  bởi Allen Walker 10/01/2019

  Trong những câu sau, những cây nào có thân dài ra nhanh

  a) Mông tơi    d) Đậu ván    h) Bì

  b) Mướp    e) Tre    i)Nhãn

  c) Ổi    g)Mít    k)Bạch đàn

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Sinh học 6

  bởi Allen Walker 10/01/2019

  - Khi trồng đậu, bông, cà phê trước lúc cây ra hoa, tạo quả người ta thường ngắt ngọn vì ?

  - Trồng cây lấy gỗ (bạch đàn, lim), lấy sợi ,vỏ (gai, đay), người ta thường tỉa cành xấu,cành sâu vì?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Sinh học 6

  bởi Allen Walker 10/01/2019

  Hãy giải thích vì sao thân dài ra được?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Sinh học 6

  bởi Allen Walker 10/01/2019

  Quan sát những cây trong sân trường, trong vườn nhà em, xác định chúng thuộc những loại thân nào?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Sinh học 6

  bởi Allen Walker 10/01/2019

  Có mấy loại thân? Kể tên một số cây có những loại thân đó

  Đánh dấu x vào đầu những câu trả lừi đúng:

  a) Thân cây dừa, cây cau, câu cọ là thân cột

  b) Thân cây bạch đàn, cây gỗ lim, cây cà phê là thân gỗ

  c) Thân cây lúa, cây cải, cây ổi là thân cỏ

  d) Thân cây đậu ván, cây lìm bìm, cây mướp là thân leo

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Sinh học 6

  bởi Allen Walker 10/01/2019

  Hãy đánh dấu x vào dầu những câu trả lời đúng về cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non:

  a. Vỏ gồm thịt vỏ, ruột

  b. Vỏ gồm biểu bì, thịt vỏ, mạch rây

  c. Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ

  d. Vỏ có chức năng vận chuyển chất hữu cơ

  e. Vỏ vận chuyển nước và muối khoáng

  g. Vỏ bảo vệ các bộ phận ở bên trong, dự trữ và tham gia quang hợp

  h. Trụ giữa gồm mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ và ruột

  i. Trụ giữa có một vòng bó mạch

  k. Trụ giữa gồm thịt vỏ, một vòng bó mạch và ruột

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Sinh học 6

  bởi Allen Walker 10/01/2019

  Cây gỗ to ra do đâu ?

  Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt. Tại sao?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy