YOMEDIA

Trình bày sự phát triển của cây dương xỉ

bởi Nguyễn Anh Hưng 08/11/2018

Trình bày sự phát triển của cây dương xỉ

RANDOM

Câu trả lời (7)

 • Phát triển của cây dương xỉ: 

  Dương xỉ trưởng thành\(\rightarrow\) Túi bào tử \(\rightarrow\)  Bào tử \(\rightarrow\) Nguyên tản \(\rightarrow\) Dương xỉ non \(\rightarrow\) Dương xỉ trưởng thành

  bởi Trương Ngọc Hiền 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trình bày qua trinh phát triển của Cây dương xỉ

  Dương xỉ trưởng thành ----> Túi bào tử ----> Bào tử ----> nguyên tản ----> dương xỉ non ----> dương xỉ trưởng thành

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Dương xỉ trưởng thành ⇒ Túi bào tử ⇒ Bào tử ⇒ nguyên tản ⇒ dương xỉ non ⇒ dương xỉ trưởng thành.

  Chúc các bạn học tốt!

  bởi Trương Huy Hoàng 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dương xỉ trưởng thành → túi bào tử → bào tử →nguyên tản →dương xỉ non → dương xỉ trưởng thành

  Giống nhau : có thân và lá thật, thân chưa phân cành, có chất diệp lục. 
  Khác nhau : 
        rêu dương xỉ 
        rễ giả rễ thật 
        chưa có mạch dẫn có mạch dẫn 
  => dương xỉ có cấu tạo phức tạp hơn đó

  bởi Bửu Kì Nam 01/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA