AMBIENT

Nêu nhóm thực vật sống trên cạn

bởi Thanh Nguyên 12/10/2018

Câu 1 : Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật sống trên cạn ?

A. Phượng vĩ, bằng lăng, ngọc lan, trúc đào

B. Vàng tâm, bằng lăng, bèo tây ( lục bình), trúc đào

C. Bằng lăng, ngọc lan, trúc đào, súng

D. Vào tâm, đào, rong đuôi chó, mao lương

Câu 2 : Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật sống trong vòng một năm ?

A. Ngô, na, rau ngót, đậu, lạc

B. Ngô, cà chua, mướp, đậu, lạc

C. Ngô, cà chua, nhãn, bưởi, lạc

D. Ngô, cam, rau ngót, đậu, mít

Câu 3 : Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật sống lâu năm ?

A. Cam, hồng xiêm, bơ, điều, nhãn

B. Cam, cải, bơ, mít, cà, mướp

C. Cam, hành, bơ, cà chua, ổi

D. Cam, hồng xiêm, bơ, dứa, cải

Câu 4 : Các bước quan sát mẫu vật bằng kính lúp cầm tay :

(1) : Di chuyển kính cho đến khi nhìn rõ vật

(2) : dùng tay cầm kính

(3) : để mặt kính sát mẫu vật, mắt nhìn vào mặt kính

Hãy sắp xếp các bước trên theo trình tự hợp lí

A.(2)-(3)-(1) B.(3)-(2)-(1)

C.(1)-(3)-(2) D.(3)-(1)-(2)

Câu 5 : Đặc điểm nào ở củ dong ta, nghệ, gừng…chứng tỏ chúng là thân ?

A. Có hình trụ dài, chứa chất dự trữ

B. Có mạch gỗ giúp vận chuyển chất hữu cơ

C. Có chồi ngọn, chồi nách và lá

D. Có mạch rây giúp vận chuyển nước và muối khoáng

ADSENSE

Câu trả lời (2)

 • Câu 1 : Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật sống trên cạn ?

  A. Phượng vĩ, bằng lăng, ngọc lan, trúc đào

  B. Vàng tâm, bằng lăng, bèo tây ( lục bình), trúc đào

  C. Bằng lăng, ngọc lan, trúc đào, súng

  D. Vào tâm, đào, rong đuôi chó, mao lương

  Câu 2 : Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật sống trong vòng một năm ?

  A. Ngô, na, rau ngót, đậu, lạc

  B. Ngô, cà chua, mướp, đậu, lạc

  C. Ngô, cà chua, nhãn, bưởi, lạc

  D. Ngô, cam, rau ngót, đậu, mít

  Câu 3 : Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật sống lâu năm ?

  A. Cam, hồng xiêm, bơ, điều, nhãn

  B. Cam, cải, bơ, mít, cà, mướp

  C. Cam, hành, bơ, cà chua, ổi

  D. Cam, hồng xiêm, bơ, dứa, cải

  Câu 4 : Các bước quan sát mẫu vật bằng kính lúp cầm tay :

  (1) : Di chuyển kính cho đến khi nhìn rõ vật

  (2) : dùng tay cầm kính

  (3) : để mặt kính sát mẫu vật, mắt nhìn vào mặt kính

  Hãy sắp xếp các bước trên theo trình tự hợp lí

  A.(2)-(3)-(1) B.(3)-(2)-(1)

  C.(1)-(3)-(2) D.(3)-(1)-(2)

  Câu 5 : Đặc điểm nào ở củ dong ta, nghệ, gừng…chứng tỏ chúng là thân ?

  A. Có hình trụ dài, chứa chất dự trữ

  B. Có mạch gỗ giúp vận chuyển chất hữu cơ

  C. Có chồi ngọn, chồi nách và lá

  D. Có mạch rây giúp vận chuyển nước và muối khoáng

  bởi Thiên Hải 12/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>