ON
YOMEDIA
VIDEO

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống trong các câu sau về các hình thức sinh sản sinh dưỡng do con người:

 • Giâm cành là cắt một đoạn cành có đủ .......... cắm xuống đất ẩm cho cành đó .............. phát triển thành cây mới.
 • Chiết cành là làm cho cành .............. rồi mới cắt đem trồng thành cây mới.
 • Ghép cây là dùng một bộ phận .............. (mắt ghép, chồi ghép, cành ghép) của một cây gắn vào .............. cho tiếp tục phát triển
Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
  • Giâm cành là cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi cắm xuống đất ẩm cho cành đó bén rễ phát triển thành cây mới.
  • Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới.
  • Ghép cây là dùng một bộ phận sinh dưỡng (mắt ghép, chồi ghép, cành ghép) của một cây gắn vào cây khác cho tiếp tục phát triển
    bởi Vu Thy 11/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1