ADMICRO

Viết bản kiểm điểm

bởi Đào Thị Nhàn 11/10/2018

bản kiểm điểm tội đá bóng trong sân trường ai viết giùm mình 1 bài với

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 •                Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
                                              Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
                                     BẢN KIỂM ĐIỂM
                                            ....... NGÀY .... THÁNG .... NĂM .....
  Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp ...
  Trường THCS .....
  Em tên là: .....
  Học sinh lớp: .....
  Lí do viết đơn: .............
  Lời hứa
  Chữ kí học sinh                            Chữ kí Cha Mẹ Học Sinh


  Số Điện Thoại của cha hoặc mẹ:
  .....................

  bởi Huỳnh chánh Thuật 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

NONE