YOMEDIA

Mẫu đơn xin vào học nghề

bởi Đan Nguyên 04/01/2019

Em hãy viết 1 đơn xin vào học nghề.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin học nghề như sau:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  ..................., ngày......tháng.......năm.......

  ĐƠN XIN HỌC NGHỀ

  Kính gửi: Tổng Giám Đốc Công Ty.....................

  Tôi tên:......................................................................................................................

  Sinh ngày:....................................................................Nơi sinh:................................

  Số CMND:..........................................Ngày cấp:...............................Nơi cấp:.............

  Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................

  Dân tộc:..............................................................................Tôn giáo:.........................

  Trình độ văn hóa:........................................................................................................

  Họ tên cha:..............................................................................Năm sinh:....................

  Nghề nghiệp:...............................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................

  Họ tên mẹ:..............................................................................Năm sinh:.....................

  Nghề nghiệp:...............................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................

  Sau khi tìm hiểu nội dung lớp đào tạo nghề ........................ ngắn hạn do công ty tổ chức, tôi làm đơn này kính xin Tổng Giám đốc xem xét cho tôi được đăng ký theo học lớp học nghề trên.

  Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của công ty khi được nhập học.

  Xác nhận của chính quyền địa phương Người làm đơn

  Chúc Bn may mứn nha ok

  bởi Đinh Thị Thanh 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

AMBIENT
?>