Xã hội Pháp trước cách mạng phân chia thành những đẳng cấp nào?

bởi Trần Thị Trang 09/11/2018

1. Xã hội Pháp trước cách mạng phân chia thành những đẳng cấp nào?

2. Quan sát hình 5 - SGK và miêu tả tình cảnh người nông dân trong xã hội Pháp thời bấy giờ.

Giúp em vs ạ, em cảm ơn rất nhìuuuu

Câu trả lời (1)

 • 1.

  * Trước cách mạng Pháp là một nước quân chủ chuyên chế , vua nắm mọi quyền .

  * Xã hội: có 3 đẳng cấp:

  + Đẳng cấp quý tộc: có mọi quyền, không đóng thuế

  + Đẳng cấp tăng lữ: có mọi quyền, không đóng thuế

  + Đẳng cấp 3 gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị, làm ra của cải, không có quyền về chính trị, phải đóng thuế, và làm nghĩa vụ phong kiến. Nông dân chiếm 90% dân số, tư sản đứng đầu đẳng cấp thư ba vì họ có học, có quyền lợi kinh tế, nhưng không có tiền.

  2

  * Miêu tả hình: Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng

  Một nông dân chống chiếc cuốc (công cụ lao động chủ yếu)à tình trạng nông nghiệp lạc hậu Trên lưng là người đại diện cho đẳng cấp tăng lữ và quý tộc.Trong túi quần , túi áo của nông dân là những văn tự, khế ước mà ông ta phải vay mượn, cầm cố cho địa chủ và quý tộc

  bởi Dung Thứ Kẻ Bất 09/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan