Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào?

bởi thúy ngọc 04/10/2018

Bn nghĩ 3 câu nào có thể có trong đề thi HKII trong 6 câu sau thì hãy trả lời giúp mình (Bn nào siêng năng thì làm hết luôn 6 câu)

Đề :

1.Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào? Tên nước là gì? Vi vua đầu tiên là ai?

2.Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Lý Bí.

3.Sự kiên lich sử nào đã khẳng đinh thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta giành lại độc lập cho tổ quốc?

4.Tại sao sử cũ goi giai đoạn lich sử của nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ thứ X là thời kì Bắc thuộc?

5.Hãy kể tên những vi anh hùng vươn cao ngon cờ chống Bắc thuộc giành lai đôc lâp cho tổ quốc.

6.Theo em, sau hơn 1000 năm bị đô hộ, tổ tiên ta vân giữ đc phong tục tâp quán gì? Ý nghĩa của điều này là gì?

Câu trả lời (1)

  • Mình nghĩ câu 2 , 4 , 6 .

    (Mình không chắc nhưng mình thi có mấy câu này)

    ok

    bởi Nguyễn Thị Tường Vy 04/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan