ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Em có nhận xét về tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI dưới ách thống trị của các thế lực phong kiến phương Bắc?

A. Suy yếu trầm trọng về mọi mặt. 

B. Có sự mở mang và phát triển.

C. Kiệt quệ do bị bòn rút mọi nguồn lực.

D. Phát triển vượt bậc về mọi mặt.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Dưới chính sách thống trị của các thế lực phong kiến phương Bắc từ thế kỉ I đến thế kỉ VI, kinh tế nước ta có sự mở mang, phát triển và có dấu hiệu tích cực. Cụ thể là:

  - Đồ sắt được sử dụng rộng rãi (công cụ, dụng cụ, vũ khí)

  - Nông nghiệp:

  + Sử dụng sức lao động của trâu, bò phổ biến.

  + Phong Khê: có đê phòng lụt, có nhiều kênh ngòi.

  + Hai vụ lúa: vụ chiêm, vụ mùa.

  + Cây trồng và vật nuôi phong phú.

  - Thủ công nghiệp:

  + Nghề rèn sắt phát triển, nghề làm gốm mở mang.

  + Nghề dệt vải (tơ tre, tơ chuối).

  - Thương nghiệp: hàng hóa trao đổi buôn bán.

  + Hình thành các làng.

  + Trao đổi với thương nhân Giava, Trung Quốc, Ấn Độ.

  Đáp án cần chọn là: B

    bởi thanh duy 07/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1