AMBIENT
UREKA

Ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 đến Việt Nam như thế nào?

Câu 1: Ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 đến Việt Nam như thế nào?
Câu 2: Phân tích nhận định sau về nền hoà bình do hội nghị véc xai mang lại: Đâu không phải là hoà bình đây là một cuộc hưu chiến trong 20 năm
Câu 3: So sánh cách mạng tháng 10 Nga với các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu thời cận đại theo các tiêu chí mục tiêu, lãnh đạo, lực lượng, tính chất và rút ra nhận xét
Câu 4: Trình bày những nét chính về cách mạng tháng 10 Nga? Vai trò của Lê nin với cuộc cách mạng này
Câu5: Nguyên nhân, đặc điểm, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929-1933, các nước tư bản có cách giải quyết nào để thoát khi khủng hoảng? Vì sao lại lựa chọn cách đó

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • 1. Cách mạng Tháng Mười Nga đã khai phá con đường đi lên CNXH, mở đường cho Chủ nghĩa Mác - Lê-nin thâm nhập vào tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới.Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào cách mạng ở mỗi nước, trong đó có Việt Nam, trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới.  Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam từ bản Luận cương của V.I.Lê-nin “Về vấn đề dân tộc và dân tộc thuộc địa”. mở ra đường lối khởi nghĩa chống lại ách đô hộ: thắng lợi của cách mạng tháng tám 1945...chiến thắng Điện Biên Phủ

      bởi Huỳnh Thị Ngọc Ngân 02/12/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON