Xác định X, Y, Z

bởi Lê Nhi 23/07/2019

Cho hỗn hợp gồm ba kim loại X, Y, Z đều hoá trị (II) và đứng trước Cu trong dãy điện hoá Tỉ lệ nguyên tử khối của ba kim loại X, Y, Z là: 3:5:7 Tỉ lệ số mol của ba kim loại X, Y, Z trong hỗn hợp là: 4:2:1 Cho 1,16 gam hổn hợp 3 kim loại (II) tác với dung dịch HCl sinh ra 0,784 lít H2 (dktc). Xác định X, Y, Z.

Câu trả lời (1)

 • Đặt 4x là số mol của X. Số mol của Y và Z lần lượt là: 2x, x (trong 16 gam hỗn hợp)
  Đặt 3M là nguyên tử khối của X, nguyên tử khối của Y, Z lần lượt là: 5M, 7M

  Do ba kim loại đều đứng trước Cu trong dãy điện hoá nên ba kim loại đều tác dụng với HCl.
  Số mol H2 thu được: 0,784/22,4 = 0,035 mol. Số mol Cu sinh ra chính bằng số mol của hỗn hợp kim loại. Ta có: x + 2x + 4x = 0,035
  -> x = 0,005.

  Khối lượng của hỗn hợp là: 0,02.3M + 0,01.5M + 0,005.7M = 0,145M = 1,16 --> M = 8.

  Vậy ba kim loại X, Y, Z lần lượt là: Mg(M=24), Ca(M=40), Fe(M=56).

  bởi Hoàng Nguyễn 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan