YOMEDIA
NONE

Xác định phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu biết canxi cacbonat và magie cacbonat bị nhiệt phân như nhau

Nung hỗn hợp canxi hợp cacbonat và magie cacbonat đêns khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng giảm đi một nửa so với hỗn hợp ban đầu.Xác định phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu biết canxi cacbonat và magie cacbonat bị nhiệt phân như nhau.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • goi a la khoi luong cua CaCO3

  b la khoi luong cua MgCO3

  \(n_{CaCO_3}=\dfrac{a}{100}\left(mol\right)\)

  \(n_{MgCO_3}=\dfrac{b}{84}\left(mol\right)\)

  \(CaCO_3\rightarrow CaO+CO_2\) (1)

  de: \(\dfrac{a}{100}\rightarrow\dfrac{a}{100}\rightarrow\dfrac{a}{100}\left(mol\right)\)

  \(MgCO_3\rightarrow MgO+CO_2\) (2)

  de: \(\dfrac{b}{84}\rightarrow\dfrac{b}{84}\rightarrow\dfrac{b}{84}\left(mol\right)\)

  theo de: \(m_{CaO}+m_{MgO}=\dfrac{a+b}{2}\)

  \(\Rightarrow0,56a+\dfrac{10}{21}b=\dfrac{a+b}{2}\) (3)

  theo ĐLBTKL: \(m_{CO_2}=m_{CO_2\left(1\right)}+m_{CO_2\left(2\right)}=\dfrac{a+b}{2}\)

  \(\Leftrightarrow0,44a+\dfrac{11}{21}b=\dfrac{a+b}{2}\) (4)

  tu (3) va (4) \(\Rightarrow0,56a+\dfrac{10}{21}b=0,44a+\dfrac{11}{21}b\)

  \(\Leftrightarrow0,12a=\dfrac{1}{21}b\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{a}{b}=\dfrac{1}{21}:0,12=\dfrac{25}{63}\)

  \(\Rightarrow m_{CaCO_3}=25\) g va \(m_{MgCO_3}=63\) g

  \(\%m_{CaCO_3}=\dfrac{25}{25+63}.100\approx28,4\%\)

  \(\%m_{MgCO_3}=100\%-\%m_{CaCO_3}=100-28,4=71,6\%\)

  minh lm hoi tat nen ban thong cam

    bởi Nguyễn Phong 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON