Xác định công thức oxit sắt

bởi Ngoc Nga 01/04/2019

Khử hoàn tòn 2,4 gam hỗn hợp CuO và FexOy có số mol bằng nhau bằng hidro thu được 1,76 gam kim loại.Hoà tan hoàn toàn kim loại đó bằng HCl thu được 0,448 lít H2 (đktc) .Xác định công thức oxit sắt

Câu trả lời (1)

 • PTHH:    CuO + H2 → Cu + H2O

            FexOy + yH2 → xFe + yH2O

             Cu + HCl → Không tác dụng

              Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

  Số mol của khí hiđrô là: 0,448 : 22,4 = 0,02 (mol)

  => Số mol của Fe là: 0,02 . 1 = 0,02 (mol)

  => Khối lượng của Fe là: 0,02 . 56 =1,12 (gam)

  Khối lượng của Cu là: 1,76 - 1,12 = 0,64 (gam)

  Số mol của Cu là: 0,64 : 64 = 0,01(mol)

  Số mol của CuO là: 0,01 . 1 = 0,01(mol)

  Khối lượng của CuO là: 0,01 . 80 = 0,8 (gam)

  Khối lượng oxit sắt là: 2,4 - 0,8 = 1,6 (gam)

  Mà CuO và FexOy có số mol bằng nhau vì vậy số mol của oxit sắt là: 0,01 mol

  Số mol của oxit sắt tính theo Fe là: 0,02 / x

  =>  0,02/x = 0,01 => x = 2

  Thay x = 2 vào công thức hoá học của oxit sắt ta có:

                    1,6 / 56.2 + 16y = 0,01

  <=>             1,6 = 1,12 + 0,16y

  <=>             0,48 = 0,16y

  <=>                  y = 3

  Vậy công thức hoá học của oxit sắt là: Fe2O3

   

  bởi Đặng Huyền 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Thuy Kim

  Khử hoàn toàn hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí hidro nung nóng.Sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp kim loại.Ngâm hỗn hợp này vào dung dịch  HCl dư thấy có 2,24 lít khí(đktc) thoát ra.

  a) Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp 

  b) Tính thể tích khí Hidro để thực hiện p/ư khử trên

 • Sam sung

  Thả 7,9 gam hỗn hợp Na và Fe vfo nước dư thấy có 1,12 lít khí (đktc) thoát ra . tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

 • Mai Trang

  Cho 8 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe  tác dụng với dung dịch HCl dư  tạo thành 1,68 lít khí    H2 thoát ra ở đktc  . Tính khối lượng của mỗi chất rắn  có trong hỗn hợp ban đầu

 • Nhat nheo

  cho 12,8g Zn td vs dd HCl a, Víêt PTHH b, tính thế tích H² ở đktc c, dẫn toàn bộ khí trên qua 0,5 mol CuO. Tính klg Cu'

 • Long lanh

  . Một loại khí thiên nhiên có thành phần phần trăm về thể tích các khí như sau: 85% metan; 10,0% etan; 2,0% nitơ và 3,0% cacbon đioxit.

  a) Tính thể tích khí (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) cần để dung nóng 100,0 lít nước từ 20,0oC lên 100oC, biết nhiệt lượng tỏa ra khi đốt 1 mol metan, 1 mol etan lần lượt bằng: 880,0 kJ; 1560,0 kJ và để nâng 1 ml nước lên 10 cần 4,18 J.

  b) Nếu chuyển được toàn bộ hiđrocacbon trong 1,000.103 m3 khí trên (đktc) thành axetilen, sau đó thành vinyl clorua với hiệu suất toàn bộ quá trình bằng 65,0% thì sẽ thu được bao nhiêu kilogram vinyl clorua?

   

 • Tay Thu

  Pha loãng dd HCL có pH=3 bao nhiêu lần để được dd mới có pH=4?

 • het roi

  Khử hoàn toàn hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí hidro nung nóng.Sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp kim loại.Ngâm hỗn hợp này vào dung dịch  HCl dư thấy có 2,24 lít khí(đktc) thoát ra.

  a) Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp 

  b) Tính thể tích khí Hidro để thực hiện p/ư khử trên

 • An Nhiên

  Cho 19,5g Zn tác dụng với dung dịch axitsunfuric loãng 

  a) tính khối lượng kẽm sunfat thu được sau phản ứng

  b) Tính thể tích khí Hiđro thu được ở ( đktc )

  c) Nếu dùng toàn bộ lượn Hiđro bay ra ở trên đem khử 16g bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư ? dư bao nhiêu gam ?

 • Lê Thánh Tông

  Trong bình đốt khí, người ta dùng tia lửa điện để đốt hỗn hợp 11,2 lít hidro và 8 lít oxi:

  a) Sau phản ứng chất nào còn dư? Với thể tích là bao nhiêu. Biết các thể tích đo ở điều kện tiêu chuẩn.

  b) Tính khối lượng nước tạo thành.

 • Kim Ngan

  1.Cho 3,25 gam Zn tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ. Dẫn toàn bộ lượng khí thu 
  được qua CuO nung nóng. 
  a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 
  b. Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng. Cho biết chất nào là chất khử, chất 
  nào là chất oxi hóa ?

  2.Nước biển chứa 3,5% NaCl. Tính lượng NaCl thu được khi làm bay hơi 150 kg 
  nước biển.