AMBIENT

Xác định A biết đốt cháy 23g A sinh ra 44g CO2 và 27g H2O?

bởi Lê Trung Phuong 11/05/2019

Giúp mình với!!!!

Đốt cháy hoàn toàn 23 gam hợp chất A sinh ra 44 gam khí CO2 và 27 gam H2O.

a) Có những nguyên tố nào cấu tạo nên hợp chất A?

b) Lập CTHH của A, biết rằng PTK của A nhỏ hơn PTK của CaO.

c) Viết PTHH của phản ứng giữa A với Oxi

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) Những nguyên tố tạo nên hợp chất A: C, H, O (có hoặc không)

  b) Sơ đồ pứ: A + O2 --to--> CO2 + H2O (mk ghi A để khỏi mắc công cân bằng nhé)

  nCO2 = \(\frac{44}{44}=1\) mol

  => nC = 1 mol

  .....nO (CO2) = 1 . 2 = 2 mol

  nH2O = \(\frac{27}{18}=1,5\) mol

  => nH = 1,5 . 2 = 3 mol

  .....nO (H2O) = 1,5 mol

  Tổng số mol oxi (CO2, H2O) = 2 + 1,5 = 3,5 mol

  Áp dụng ĐLBTKL, ta có:

  mA + mO2 = mCO2 + mH2O

  => mO2 = mCO2 + mH2O - mA = 44 + 27 - 23 = 48 (g)

  => nO2 = \(\frac{48}{32}=1,5\) mol

  => nO = 1,5 . 2 = 3 mol

  => A có oxi

  nO trong A = 3,5 - 3 = 0,5 mol

  CTTQ: CxHyOz

  x : y : z = nC : nH : nO = 1 : 3 : 0,5 = 2 : 6 : 1

  => CT: C2H6O (thỏa mãn ĐK, A < CaO (56))

  c) Pt: C2H6O + 3O2 --to--> 2CO2 + 3H2O

  bởi Trường Xuân 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>