AMBIENT

Viết PTHH khi nhiệt phân hoàn toàn KMnO4?

bởi Aser Aser 22/05/2019

Nhiệt phân hoàn toàn 31,6 KMnO4 sinh ra K2MnO4, MnO2 và O2

a) Viết PTHH

b) Tính thể tích khí oxi thu được ở đktc.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH:

  \(2KMnO_4\rightarrow K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

  b)ta có PTHH:

  \(2KMnO_4\rightarrow K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

  \(\Rightarrow n_{KMnO_4}=\dfrac{m_{KMnO4}}{M_{KMnO4}}=\dfrac{31,6}{158}=0,2\left(mol\right)\)

  nên nO2 = 0,1mol

  \(\Rightarrow V_{O2}=n_{O2}.22,4=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  vậy thể tích khí O2 bằng 2,24 lít

  bởi Triệu Quang Mạnh Triệu 22/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>