YOMEDIA
ZUNIA12

Viết PTHH cho những chuyển đổi sau:

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a)

  (1) \(Fe_2(SO_4)_3 + 3BaCl_2 \rightarrow 2FeCl_3 + 3BaSO_4\)

  (2) \(FeCl_3 + 3NaOH \rightarrow Fe(OH)_3 + 3NaCl\)

  (3) \(2Fe(OH)_3 + 3H_2SO_4\rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 6H_2O\)

  (4) \(Fe_2(SO_4)_3 + 6KOH \rightarrow 2Fe(OH)_3 + 3 K_2SO_4\)

  (5) \(2Fe(OH)_3 \overset{t^0}{\rightarrow } Fe_2O_3 + 3H_2O\)

  (6) \(Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4) + 3H_2O\)

  b)

  (1) \(2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO\)

  (2) \(2CuO \overset{t^0}{\rightarrow }2Cu + O_2\)

  (3) \(CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 +H_2O\)

  (4) \(CuCl_2 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2 + 2NaCl\)

  (5) \(Cu(OH)_2 + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + 2H_2O\)

  (6) \(Cu(OH)_2  \overset{t^0}{\rightarrow } CuO + H_2O\)

    bởi Nhật Nam 09/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF