YOMEDIA
NONE

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Để pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước, ta thực hiện theo hai bước sau:

  Bước 1. Tính các đại lượng cần dùng.

  Bước 2. Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định.

  a) Pha chế dung dịch theo nồng độ mol/l (CM) cho trước:

  Từ muối A, nước cất và các dụng cụ cần thiết. Hãy pha chế V ml dung dịch A nồng độ CM.

  + Bước 1. Tính số mol chất tan có trong dung dịch cần pha theo công thức:

  Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước

  + Bước 2. Từ số mol suy ra khối lượng chất tan A (m) cần lấy để pha chế.

  +Bước 3. Tính thể tích nước cần dùng để pha chế.

  Vậy cần lấy m gam chất tan A hòa tan vào V ml nước cất để tạo thành V ml dung dịch A có nồng độ CM.

  Ví dụ: Từ muối NaCl, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và nêu cách pha chế: 100 ml dung dịch NaCl 1M.

  Hướng dẫn:

  Bước 1: Tính toán:

  - Số mol chất tan NaCl là:

  nNaCl = 1.0,1 = 0,1 (mol)

  - Khối lượng của NaCl cần lấy là:

  mNaCl = nNaCl . MNaCl = 0,1.58,5 = 5,85 (g)

  Bước 2: Cách pha chế dung dịch:

  - Cân 5,85 g NaCl khan cho vào một cốc thủy tinh loại 200 ml.

  - Cho từ từ nước cất vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 100 ml dung dịch.

  - Ta được dung dịch NaCl 1M.

  b) Pha chế dung dịch theo nồng độ phần trăm (C%) cho trước

  Từ muối B, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy pha chế m gam dung dịch B có nồng độ C%.

  + Bước 1. Tính khối lượng chất tan cần pha chế:

  Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước

  Bước 2. Tính khối lượng nước cần pha chế

  mdd = mdm + mct → m2 = mdm = mdd – mct

  Vậy cần lấy m1 gam chất B hòa tan vào m2 gam nước để thu được m gam dung dịch B có nồng độ C%.

  Ví dụ: Từ muối NaCl, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và nêu cách pha chế: 50 g dung dịch NaCl 15%.

  Hướng dẫn:

  Bước 1: Tính toán:

  - Khối lượng chất tan NaCl là:

  Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước

  - Khối lượng của dung môi (nước) là:

  mdm = mdd – mct = 50 -7,5 = 42,5 (g)

  Bước 2: Cách pha chế dung dịch:

  - Cân 7,5 g NaCl khan cho vào một cốc thủy tinh loại 100 ml.

  - Cân 42,5 g nước cất (hoặc 42,5 ml) cho vào cốc.

  - Khuấy nhẹ cho NaCl tan hoàn toàn, ta được dung dịch NaCl 15%

    bởi minh vương 08/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON