Tính V khí cần để dung nóng 100 lít H2O từ 20 độ lên 100 độ?

bởi Long lanh 30/07/2019

. Một loại khí thiên nhiên có thành phần phần trăm về thể tích các khí như sau: 85% metan; 10,0% etan; 2,0% nitơ và 3,0% cacbon đioxit.

a) Tính thể tích khí (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) cần để dung nóng 100,0 lít nước từ 20,0oC lên 100oC, biết nhiệt lượng tỏa ra khi đốt 1 mol metan, 1 mol etan lần lượt bằng: 880,0 kJ; 1560,0 kJ và để nâng 1 ml nước lên 10 cần 4,18 J.

b) Nếu chuyển được toàn bộ hiđrocacbon trong 1,000.103 m3 khí trên (đktc) thành axetilen, sau đó thành vinyl clorua với hiệu suất toàn bộ quá trình bằng 65,0% thì sẽ thu được bao nhiêu kilogram vinyl clorua?

 

Câu trả lời (1)

 • a) Nhiệt lượng cần để để đun nóng 100 lít nước từ 20oC lên 100oC

  [4,18x(100 – 20).105 = 334.105 (J) = 334.102 KJ.

  Gọi số mol khí thiên nhiên là x mol.

  Vậy: số mol CH4 là 0,85x mol; số mol C2H6 là 0,1x mol.

  Do đó: 0,85x mol CH4 tỏa ra nhiệt lượng là: 880 x 0,85x = 748 (kJ).

             0,1x mol C2H6 tỏa ra nhiệt lượng là 1560 x 0,10x = 156x (kJ).

  Ta có: 748x + 156x = 334x102 => x = 36,9 mol.

  Vậy, thể tích khí thiên nhiên cần dùng để đun nóng 100 lít nước từ 20oC lên 100oC là 22,4x = 827 lít.

  b) 827 lít khí thiên nhiên có 0,85x mol CH4 và 0,1x mol C2H6

     106  lít khí thiên nhiên có            a mol CH4 và b mol C2H6.

  a =  = 3,79x104 (mol) CH4

  b =  = 4,46.103  (mol) C2H6.

  2C2H4 → C2H2 → C2H3Cl

   2 mol                          1mol

  3,79.104 mol              1,9.104 mol

  C2H6 → C2H2 → C2H3Cl

  1 mol                         1 mol

  4,46.103 mol             4,46.103 mol

  Số mol C2H3Cl thực tế thu được:

  (1,9.104 + 4,46.103)x0,65 = 1,52.104 (mol)

  Khối lượng C2H3Cl thực tế thu được:

  1,52.104 x 62,5 = 95.104 (g) = 950 kg.             

   

  bởi Minh Ánh Phạm 30/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan