Tính thể tích ko khí phải dùng

bởi thủy tiên 31/03/2019

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg, Cu, Al trong ko khí thấy khối lượng tăng 7,2 gam
a) Viết PTHH
b) Tính thể tích ko khí phải dùng ở đktc. Biết oxi chiếm 1/5 thể tích ko khí

c) khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu. Biết khối lượng O2 phản ứng của 3 chất đều bằng nhau?

Câu trả lời (1)

 • Gọi số mol Mg, Cu, Al lần lượt a, b, c

  2Mg + O2 = 2MgO

  a 0,5a (mol)

  2Cu + O2 = 2CuO

  b 0,5b (mol)

  4Al + 3O2 = 2Al2O3

  c 0,75c (mol)

  Sở dĩ khối lượng chất rắn sau phản ứng tăng vì có thêm khối lượng Oxi

  => mO2 = 7,2 (g)

  => nO2 = 7,2 : 32 = 0,225( mol)

  => V O2 = 0,225 x 22,4 = 5,04 (l)

  => Vkk = 5,04 x 5 = 25,2 (l)

  c) Khối lượng O2 phản ứng của 3 chất bằng nhau => Sô mol O2 phản ứng 3 chất bằng nhau

  => 0,5a = 0,5b= 0,75c = 0,225 :3 =0,075 (mol)

  => a = b =0,15 (mol) ; c = 0,1 (mol)

  => m Mg = 0,15 x 24 = 3,6 (g)

  m Cu = 0,15 x 64 = 9,6 (g)

  m Al = 0,1 x 27 = 2,7 (g)

  bởi Hoàng Nhân 31/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan