YOMEDIA
NONE

Tính thể tích khí NO thu được khi hòa tan hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 vào HNO3?

Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 trong 400ml dung dịch HNO3 3M (dư) đun nóng,?

thu được dung dịch Y và V lít khí NO (dktc). NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-. cho 350 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y thu được 21,4 gam kết tủa. giá trị của V là?
Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Coi hỗn hợp Fe,Fe203 gồm 2 ngtố Fe, O.
  Pứ thứ 1.
  Do dư 0,24gFe nên toàn bộ (Fe3+) tạo thành sẽ chuyển thành Fe2+
  =>ta có sơ đồ phản ứng:
  a mol Fe,b mol 0+HN03-->0,02 mol N0+(Fe3+) --Fe dư--> Fe2+
  ta có pt: 2a=2b+0,02.3 (¤)
  pứ thứ2:
  (Fe2+) +(H+)+(N03-) -->(Fe3+) +0,03 mol N0
  =>n(Fe2+)=3nN0=0,09
  (Đl bảo toàn e)
  nFe=(nFe2+)=0,09=a
  thay vào pt(¤) ta có
  n0=b=0,06(mol)
  …………………………………
  TÍNH M
  =>m =mFe+m0+m kimloại dư=0,09.56+0,06.16+0,24=6,24g
  …………………………………
  TÍNH V
  xét p/ứ 1
  。nFe203=n0/3=0,02
  Fe203+6HN03 -> 2Fe(NO3)3
  nHN03=6nFe203=0,12
  có thêm nHN03=4NO=0,08(do ban đầu có Fe+HN03-->Fe3+)
  =>nHN03=0,2
  =>V=0,2/2=0,1L=100ml
  P/s. vì ko phải giáo viên nên trình bày hơi khó hiểu chút mong bạn thông cảm nhé. Chúc bạn học tốt!

    bởi Nguyễn Thu Hà 03/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON