YOMEDIA

Tính thể tích khí hidro cần dùng để khử hoàn toàn 2 oxit trên

cho 24g sắt (III) oxit và đồng(II) oxit trong đó có 8g đồng(II) oxit tác dụng với khí hidro ở dktc

a) viết PTHH

b) tính khối lượng Cu, FeO thu được

c) Tính thể tích khí hidro cần dùng để khử hoàn toàn 2 oxit trên

  bởi Co Nan 31/03/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: Fe2O3 + H2 -> 2FeO + H2O (1)

  CuO + H2 -to-> Cu + H2O

  b) Theo đề bài, ta có:

  \(m_{Fe_2O_3}=m_{hỗnhợp}-m_{CuO}=24-8=16\left(g\right)\)

  Ta có: \(n_{CuO}=\frac{8}{80}=0,1\left(mol\right)\\ n_{Fe_2O_3}=\frac{16}{160}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo các PTHH và đề bài, ta có:

  \(n_{Cu\left(1\right)}=n_{CuO\left(1\right)}=0,1\left(mol\right)\\ n_{FeO\left(2\right)}=2.n_{Fe_2O_3\left(2\right)}=2.0,1=0,2\left(mol\right)\)

  => \(m_{Cu\left(1\right)}=0,1.64=6,4\left(g\right)\\ n_{FeO\left(2\right)}=0,2.72=14,4\left(g\right)\)

  c) Theo các PTHH và đề bài, ta có:

  \(n_{H_2\left(1\right)}=n_{Fe_2O_3\left(1\right)}=0,1\left(mol\right)\\ n_{H_2\left(2\right)}=n_{CuO\left(2\right)}=0,1\left(mol\right)\)

  Thể tích khí H2 cần dùng để khử hoàn toàn 2 oxit trên:

  \(V_{H_2\left(đktc\right)}=\left(n_{H_2\left(1\right)}+n_{H_2\left(2\right)}\right).22,4\\ =\left(0,1+0,1\right).22,4=4,48\left(l\right)\)

    bởi Le Cam Ly 31/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA