Tính thể tích khí HCl tạo ra khi cho 2 lít khí hidro hóa hợp với khí clo dư?

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 05/06/2019

tính thể tích khí HCl tạo ra khi cho 2 lít khí hidro hóa hợp với khí clo dư, biết hiệu xuất phản ứng là 80% (cái khí đo ở cùng điều kiện)

Câu trả lời (1)

 • Ta có: Hiệu suất pứ là 80% thì cho ra 2 lít khí hiđro

  Vậy: ..Hiệu suất pứ là 100% thì cho ra x (lít) khí hiđro

  => \(x=\dfrac{100\times2}{80}=2,5\) (lít)

  Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì tỉ lệ về thể tích cũng là tỉ lệ về số mol

  Pt: H2 + Cl2 --> 2HCl

  2,5 mol---------> 5 mol

  Vậy .................

  bởi Trần Tuyết Nhi 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan