Tính thể tích hơi nước thu được sau phản ứng ở đktc

bởi Thùy Nguyễn 01/04/2019

đốt khí hidro trong bình chứa 13.44l không khí.Sau khi phản ứng xong thu được hỗn hợp chứa 0.05mol oxi.Tính thể tích hơi nước thu được sau phản ứng ở đktc

Câu trả lời (1)

 • \(2H_2+O_2\rightarrow2H_2O\)

  Thể tích của oxi là: \(V_{O_2}=13,44.20\%=2,688\left(l\right)\)

  \(\Rightarrow n_{O_2}=\dfrac{2,688}{22,4}=0,12\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow n_{O_2\left(pư\right)}=0,12-0,05=0,07\)

  \(\Rightarrow n_{H2O}=2.0,07=0,14\)

  \(\Rightarrow n_{H2O}=0,14.22,4=3,136\left(l\right)\)

  bởi Huyền Rinn 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan