AMBIENT

Tính thể tích của hỗn hợp khí ở đktc và thể tích của mỗi khí có ở trong hỗn hợp

bởi Dương Minh Tuấn 18/06/2019

Có hỗn hợp khí CO và CO2 . Nếu cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 1 g chất kết tủa màu trắng . Nếu cho hỗn hợp khí này đi qua bột CuO nóng dư thì thu được 0,46 g Cu .

a)Viết phương trình phản ứng xảy ra ?

b) Tính thể tích của hỗn hợp khí ở đktc và thể tích của mỗi khí có ở trong hỗn hợp .

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • hkhi cho hh khí qua đ Ca(OH)2 chỉ có CO2 tác dụg, có pư:

  CO2 + Ca(OH)2 => CaCO3 + H2O (1)

  Nếu hh khí qa CuO nóg dư thì chỉ có CO pư, pthh:

  CuO + CO => Cu + CO2 (2)

  b) theo pt (1) : nCO2 = nCaCO3 = 1/100 =0,01 mol

  theo pt (2): nCO = nCu = 0,46/64 =0,0071875 mol

  => Vhh = (0,01 +0,0071875) *22,4 =0,385 (l)

  VCO2 = 0,01 *22,4 = 0,224 (l)

  VCO =0,161 (l)

  bởi Mạnh Long Lư 18/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>