Tính thể tích của hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O2

bởi Bình Nguyen 21/09/2018

 

1.tính số mol có trong 6,72 lít khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn?

2.tính thể tích của hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O2?

Câu trả lời (1)

 • Câu 1:

  \(n_{O_2}=\frac{V}{22,4}=\frac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  Câu 2:

  \(n_{CO_2}=\frac{m_{CO_2}}{M_{CO_2}}=\frac{4,4}{44}=0,1\left(mol\right)\)

  =>\(V_{CO_2\left(đktc\right)}=n_{CO_2}.22,4=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  \(n_{O_2}=\frac{m_{O_2}}{M_{O_2}}=\frac{3,2}{32}=0,1\left(mol\right)\)

  => \(V_{O_2\left(đktc\right)}=n_{O_2}.22,4=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  bởi Huỳnh Trúc 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan