Tính thành phần phần trăm của hỗn hợp khí ban đầu theo số mol và theo khối lượng

bởi Spider man 18/06/2019

Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí gồm CO và H2 cần dùng 9,6 gam khí oxi.Khi sinh ra có 8,8 gam khí CO2
​a)Viết PTHH


​b) Tính thành phần phần trăm của hỗn hợp khí ban đầu theo số mol và theo khối lượng

Câu trả lời (1)

 • a)PTHH \(2CO+O_2\underrightarrow{t^o}2CO_2\\ 2H_2+O_2\underrightarrow{t^o}2H_2O\)

  b) \(n_{O_2}=0,3\left(mol\right)\\ n_{CO_2}=0,2\left(mol\right)\\\)

  Từ PTHH suy ra nH2=0,4(mol)

  \(\%n_{CO}=\dfrac{0,2\cdot100\%}{0,2+0,4}\approx33,33\%\\ \%n_{H_2}=100\%-33,33\%=66,67\%\)

  \(\%m_{CO}=\dfrac{0,2\cdot28\cdot100\%}{0,2\cdot28+0,4\cdot2}=87,5\%\\ \%m_{H_2}=100\%-87,5\%=12,5\%\)

  bởi Huỳnh Yến 18/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan