Tính khối lượng nước tạo thành sau phản ứng

bởi Nguyễn Vũ Khúc 31/03/2019

Giúp em giải bài này với ạ mai em kt rồi ạ

Dẫn 2,24 lít khí hidro ở đktc vào 1 ống có chứa 12g bột đồng 2 oxit dc đun nóng ở nhiệt độ thích hợp khi kết thúc phản ứng trong ống nghiệm còn lại A gam chất rắn

a. Tính khối lượng nước tạo thành sau phản ứng

b. Tính A.

Câu trả lời (1)

 • PTHH:H2+CuO → Cu +H2O
  Số mol H2:nH2=2.24:22.4=0,1(mol)

  Số mol CuO : nCuO=12:80=0,15(mol)

  lập tỉ lệ:nH2:nCuO=0.1nhỏ hơn 0,15

  →nCuO dư.Chọn nH2 để tính

  a)theo pt và đề

  Số mol H2O :nH20=nH2=0,1 (mol)

  Khối lượng nước tạo thành sau phản ứng :mH2O=0,1.18=1,8g

  b)Số mol CuO tham gia:nCuO=nH2=0,1(mol)

  Số mol CuO dư:nCuOdư=0,15-0,1=0.05(mol)

  Khối lượng CuO dư:mCuOdư=0,05.80=4g

  Số mol Cu :nCuO=nH2=0,1(mol)

  khối lượng Cu: mCu=0,1.64=6,4g

  Vậy mA=mCuOdư+mCu=4+6,4=10,4g

  bởi Hoàng Nhi 31/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan