Tính khối lượng muối tạo thành

bởi Nguyễn Minh Hải 01/04/2019

Cho 5,4 g Nhôm vào dung dịch chứa 19,6 g H2SO4

a, Tính khối lượng muối tạo thành 

b, Tính khối lượng chất còn dư

c, Tính thể tích khí thoát ra ở đktc , biết hiệu suất đạt 80 %

Câu trả lời (1)

 • \(n_{Al}=\frac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right);n_{H_2SO_4}=\frac{19,6}{98}=0,2\left(mol\right)\)

  PTPƯ :

  \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\uparrow\)

  2 mol    3 mol

  0,2 mol  0,2 mol

  0,2/2 > 0,2/3

  => Al dư, bài toán tính theo \(H_2SO_4\)                    

  a. \(n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\frac{1}{3}n_{H_2SO_{\text{4}}}=\frac{1}{3}.0,2=0,06\left(mol\right)\)

  => \(m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,06.342=20,52\left(g\right)\)

  b. \(n_{Al\left(TG\right)}=\frac{2}{3}n_{H_2SO_{\text{4}}}=\frac{2}{3}.0,2=0,13\left(mol\right)\)

  \(n_{Al\left(dư\right)}=0,2-0,13=0,07\left(mol\right)\)

  => \(m_{Al\left(dư\right)}=0,07.27=1,89\left(g\right)\)

  c. \(n_{H_2}=n_{H_2SO_4}=0,2\left(mol\right)\)

  Vì hiệu suất đạt 80% nên:

  \(n_{H_2}=80\%.0,2=0,16\left(mol\right)\)

  \(V_{H_2}=0,16.22,4=3,584\left(l\right)\)

  bởi Nguyễn Đức Long 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan