YOMEDIA
NONE

Tính khối lượng muối sinh ra

Hòa tan 48 gam \(Fe_2O_3\) vào 58,8 gam dung dịch \(H_2SO_4\) tạo ra \(Fe_2\left(SO_4\right)_3\)\(H_2O\).

a. Viết PTHH.

b. Tính khối lượng muối sinh ra.

c. Tính khối lượng chất dư.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a) PTHH :\(Fe_2O_3+3H_2SO_4->Fe_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

  b) Ta có :\(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{48}{160}=0,3\left(mol\right);n_{H_2SO_4}=\dfrac{58,8}{98}=0,6\left(mol\right)\)

  \(Fe_2O_3+3H_2SO_4->Fe_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

  1______3

  \(\dfrac{1}{0,3}< \dfrac{3}{0,6}\)

  =>\(n_{H_2SO_4}dư=>n_{H_2SO_{4\left(dư\right)}}=0,9mol=>m_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,9.98=88,2\left(g\right)\)

  =>

    bởi Trương Mỹ Yên 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON