Pha loãng dd HCL có pH=3 bao nhiêu lần để được dd mới có pH=4?

bởi Tay Thu 01/04/2019

Pha loãng dd HCL có pH=3 bao nhiêu lần để được dd mới có pH=4?

Câu trả lời (1)

 • \(\left[H+\right]\) ban đầu \(=10^{-3}=0,001\)

  \(\left[H+\right]\) lúc sau \(=10^{-4}=0,0001\)

  Ta có : 

         \(\left[H+\right]\) ban đầu \(\times\) \(V\) ban đầu  = \(\left[H+\right]\) lúc sau \(\times\) \(V\) sau

  \(\frac{Vsau}{Vđầu}=\frac{\left[H+\right]đầu}{\left[H+\right]sau}=\frac{0,001}{0,0001}=10\) lần 

   

  bởi Nguyễn Bảy 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Ngoc Nga

  Khử hoàn tòn 2,4 gam hỗn hợp CuO và FexOy có số mol bằng nhau bằng hidro thu được 1,76 gam kim loại.Hoà tan hoàn toàn kim loại đó bằng HCl thu được 0,448 lít H2 (đktc) .Xác định công thức oxit sắt

 • Thuy Kim

  Khử hoàn toàn hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí hidro nung nóng.Sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp kim loại.Ngâm hỗn hợp này vào dung dịch  HCl dư thấy có 2,24 lít khí(đktc) thoát ra.

  a) Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp 

  b) Tính thể tích khí Hidro để thực hiện p/ư khử trên

 • Sam sung

  Thả 7,9 gam hỗn hợp Na và Fe vfo nước dư thấy có 1,12 lít khí (đktc) thoát ra . tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

 • Mai Trang

  Cho 8 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe  tác dụng với dung dịch HCl dư  tạo thành 1,68 lít khí    H2 thoát ra ở đktc  . Tính khối lượng của mỗi chất rắn  có trong hỗn hợp ban đầu

 • Nhat nheo

  cho 12,8g Zn td vs dd HCl a, Víêt PTHH b, tính thế tích H² ở đktc c, dẫn toàn bộ khí trên qua 0,5 mol CuO. Tính klg Cu'

 • het roi

  Khử hoàn toàn hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí hidro nung nóng.Sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp kim loại.Ngâm hỗn hợp này vào dung dịch  HCl dư thấy có 2,24 lít khí(đktc) thoát ra.

  a) Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp 

  b) Tính thể tích khí Hidro để thực hiện p/ư khử trên

 • An Nhiên

  Cho 19,5g Zn tác dụng với dung dịch axitsunfuric loãng 

  a) tính khối lượng kẽm sunfat thu được sau phản ứng

  b) Tính thể tích khí Hiđro thu được ở ( đktc )

  c) Nếu dùng toàn bộ lượn Hiđro bay ra ở trên đem khử 16g bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư ? dư bao nhiêu gam ?

 • Lê Thánh Tông

  Trong bình đốt khí, người ta dùng tia lửa điện để đốt hỗn hợp 11,2 lít hidro và 8 lít oxi:

  a) Sau phản ứng chất nào còn dư? Với thể tích là bao nhiêu. Biết các thể tích đo ở điều kện tiêu chuẩn.

  b) Tính khối lượng nước tạo thành.

 • Kim Ngan

  1.Cho 3,25 gam Zn tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ. Dẫn toàn bộ lượng khí thu 
  được qua CuO nung nóng. 
  a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 
  b. Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng. Cho biết chất nào là chất khử, chất 
  nào là chất oxi hóa ?

  2.Nước biển chứa 3,5% NaCl. Tính lượng NaCl thu được khi làm bay hơi 150 kg 
  nước biển. 

 • Lan Anh

  Khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO và FexOy có số mol bằng nhau bằng hidro thu được 1,76 gam kim loại.Hoà tan hoàn toàn kim loại đó bằng HCl thu được 0,448 lít H2 (đktc) .Xác định công thức oxit sắt