Kể tên số nguyên tố hóa học?

bởi bach hao 08/04/2019

MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

Câu trả lời (1)

 • Danh sách nguyên tố hóa học[sửa | sửa mã nguồn]

  Xem thêm: Danh sách các nguyên tố

  Tên tiếng ViệtTên tiếng LatinhKý hiệu nguyên
  tố hóa họcSố nguyên tửNguyên tử
  lượng ArNăm phát hiện

  actini actinium Ac 89 227,0277)* 1899
  americi americium Am 95 243,0614)* 1944
  antimon stibium Sb 51 121,75 thời thượng cổ
  agon argonum Ar 18 39,948 1894
  asen arsenicum As 33 74,922 thời trung cổ
  astatin astatium At 85 209,9871)* 1940
  bari baryum Ba 56 137,34 1774
  berkeli berkelium Bk 97 247,0703)* 1950
  berylli beryllium Be 4 9,0122 1797
  bitmut bismuthum Bi 83 208,980 thời thượng cổ
  bohri bohrium Bh 107 264,12)* 1981
  bo borum B 5 10,811 1808
  brôm bromum Br 35 79,909 1826
  cacbon carboneum C 6 12,01115 thời thượng cổ
  xeri cerium Ce 58 140,12 1803
  xêzi caesium Cs 55 132,905 1860
  thiếc stannum Sn 50 118,69 thời thượng cổ
  curium curium Cm 96 247,0704)* 1944
  darmstadti darmstadtium Ds 110 271)* 1994
  kali kalium K 19 39,102 1807
  dubni dubnium Db 105 262,1144)* 1970
  nitơ nitrogenium N 7 14,0067 1772
  dysprosi dysprosium Dy 66 162,50 1886
  einsteini einsteinium Es 99 252,0830)* 1952
  erbi erbium Er 68 167,26 1843
  europi europium Eu 63 151,964 1901
  fermi fermium Fm 100 257,0951)* 1952
  flo fluorum F 9 18,9984 1886
  phốtpho phosphorus P 15 30,973 8 1669
  franxi francium Fr 87 223,0197)* 1939
  gadolini gadolinium Gd 64 157,25 1880
  galli gallium Ga 31 69,72 1875
  germani germanium Ge 32 72,59 1886
  hafni hafnium Hf 72 178,49 1923
  hassi hassium Hs 108 265,1306)* 1984
  heli helium He 2 4,0026 1868
  nhôm aluminium Al 13 26,9815 1825
  holmi holmium Ho 67 164,930 1879
  magiê magnesium Mg 12 24,312 1775
  clo chlorum Cl 17 35,453 1774
  crom chromium Cr 24 51,996 1797
  indi indium In 49 114,82 1863
  iridi iridium Ir 77 192,2 1802
  iốt iodum I 53 126,904 1811
  cadmi cadmium Cd 48 112,40 1817
  californi californium Cf 98 251,0796)* 1950
  coban cobaltum Co 27 58,933 1735
  krypton krypton Kr 36 83,80 1898
  silic silicium Si 14 28,086 1823
  ôxy oxygenium O 8 15,9994 1774
  lantan lanthanum La 57 138,91 1839
  lawrenci laurentium Lr 103 262,1097)* 1961
  liti lithium Li 3 6,939 1817
  luteti lutetium Lu 71 174,97 1907
  mangan manganum Mn 25 54,938 1774
  đồng cuprum Cu 29 63,54 thời thượng cổ
  meitneri meitnerium Mt 109 268,1388)* 1982
  mendelevi mendelevium Md 101 258,0984)* 1955
  molypden molybdaenum Mo 42 95,94 1778
  neodymi neodymium Nd 60 144,24 1885
  neon neon Ne 10 20,183 1898
  neptuni neptunium Np 93 237,0482)* 1940
  niken niccolum Ni 28 58,71 1751
  niobi niobium Nb 41 92,906 1801
  nobeli nobelium No 102 259,1010)* 1958
  chì plumbum Pb 82 207,19 thời thượng cổ
  osmi osmium Os 76 190,2 1803
  paladi palladium Pd 46 106,4 1803
  bạch kim platinum Pt 78 195,09 1738
  plutoni plutonium Pu 94 244,0642)* 1940
  poloni polonium Po 84 208,9824)* 1898
  praseodymi praseodymium Pr 59 140,907 1885
  promethi promethium Pm 61 145 1938
  protactini protactinium Pa 91 231,0359)* 1917
  radi radium Ra 88 226,0254)* 1898
  radon radon Rn 86 222,0176)* 1900
  rheni rhenium Re 75 186,2 1924
  rhodi rhodium Rh 45 102,905 1803
  roentgeni roentgenium Rg 111 272)* 1994
  thủy ngân hydrargyrum Hg 80 200,59 thời thượng cổ
  rubidi rubidium Rb 37 85,47 1861
  rutheni ruthenium Ru 44 101,107 1844
  rutherfordi rutherfordium Rf 104 261,1088)* 1964
  samari samarium Sm 62 150,35 1879
  seaborgi seaborgium Sg 106 263,1186)* 1974
  selen selenium Se 34 78,96 1817
  lưu huỳnh sulphur S 16 32,064 thời thượng cổ
  scandi scandium Sc 21 44,956 1879
  natri natrium Na 11 22,9898 1807
  stronti strontium Sr 38 87,62 1790
  bạc argentum Ag 47 107,870 thời thượng cổ
  tantali tantalum Ta 73 180,948 1802
  tecneti technetium Tc 43 97,9072 1937
  telua tellurium Te 52 127,60 1782
  terbi terbium Tb 65 158,924 1843
  tali thallium Tl 81 204,37 1861
  thori thorium Th 90 232,0381* 1828
  thuli thulium Tm 69 168,934 1879
  titan titanium Ti 22 47,90 1791
  urani uranium U 92 (238) 1789
  vanadi vanadium V 23 50,942 1830
  canxi calcium Ca 20 40,08 1808
  hiđrô hydrogenium H 1 1,00797 1766
  volfram wolframium W 74 183,85 1781
  xenon xenon Xe 54 131,30 1898
  ytterbi ytterbium Yb 70 173,04 1878
  yttri yttrium Y 39 88,905 1794
  kẽm zincum Zn 30 65,37 thời thượng cổ
  zirconi zirconium Zr 40 91,22 1789
  vàng aurum Au 79 196,967 thời thượng cổ
  sắt ferrum Fe 26 55,847 thời thượng cổ
  bởi Nguyễn Thảo 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan