Hợp chất nào sau đây theo thứ tự lần lượt là Oxit, Axit, Bazo và Muối?

bởi Mai Rừng 13/09/2018

Câu 1: Thành phần khối lượng của H và O trong nước là:

A. %H=10% ; %O=90% C. %H= 15%; %O= 85%

B. %H=11,1% ; %O= 89,9% D. %H=12%; %O=88%

Câu 2: Dãy hợp chất nào sau đây theo thứ tự lần lượt là: Oxit, Axit, Bazo và Muối

A. CuO; HCl; NaOH; NaCl C. NaOH; CuO; NaCl; HCl

B. CuO; NaOH; HCl; NaCl D. CuO; HCl; NaCl; NaOH

Câu trả lời (1)

  • 1.B

    2.A

    bởi hoangyen nhi 13/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan