Hoàn thành các PTTHH cho các phản ứng trao đổi sau

bởi An Nhiên 31/03/2019

Câu 1 Hoàn thành các PTTHH cho các phản ứng trao đổi sau:
1- NaOH + HCl 
2- BaCl2 + H2SO4 
3- BaCl2 + Na2SO4 
4 - Na2CO3 + H2SO4 
5- Na2CO3 + BaCl2
6- FeCl2 + NaOH 
7- FeCl3 + KOH 
8- Fe2(SO4)3 + NaOH 
9- AgNO3 + HCl 
10- Al2(SO4)3 + KOH -

Câu trả lời (1)

 • 1.NaOH + HCl= NaCl+ H20

  2.BaCl2+ H2SO4= BaSO4+ 2HCl

  3.BaCl2+ Na2SO4= BaSO4+ 2NaCl

  4.Na2CO3+ H2SO4= Na2SO4+CO2+H2O

  5.Na2CO3+BaCl2= BaCO3+2NaCl

  6.FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2+2NaCl

  7.FeCl3+ 3KOH=Fe(OH)3+3KCl

  8.Fe2(SO4)3+6NaOH=2Fe(OH)3+3Na2SO4

  9.AgNO3+HCl=AgCl+HNO3

  10. Al2(SO4)3+6KOH=3K2SO4+2Al(OH)3

        Al(OH)3+ KOH dư= KAlO2+2H2O

  bởi Tuấn Dũng 31/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan