YOMEDIA

Hoàn thành các PTTHH cho các phản ứng trao đổi sau

Câu 1 Hoàn thành các PTTHH cho các phản ứng trao đổi sau:
1- NaOH + HCl 
2- BaCl2 + H2SO4 
3- BaCl2 + Na2SO4 
4 - Na2CO3 + H2SO4 
5- Na2CO3 + BaCl2
6- FeCl2 + NaOH 
7- FeCl3 + KOH 
8- Fe2(SO4)3 + NaOH 
9- AgNO3 + HCl 
10- Al2(SO4)3 + KOH -

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • 1.NaOH + HCl= NaCl+ H20

  2.BaCl2+ H2SO4= BaSO4+ 2HCl

  3.BaCl2+ Na2SO4= BaSO4+ 2NaCl

  4.Na2CO3+ H2SO4= Na2SO4+CO2+H2O

  5.Na2CO3+BaCl2= BaCO3+2NaCl

  6.FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2+2NaCl

  7.FeCl3+ 3KOH=Fe(OH)3+3KCl

  8.Fe2(SO4)3+6NaOH=2Fe(OH)3+3Na2SO4

  9.AgNO3+HCl=AgCl+HNO3

  10. Al2(SO4)3+6KOH=3K2SO4+2Al(OH)3

        Al(OH)3+ KOH dư= KAlO2+2H2O

    bởi Tuấn Dũng 31/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA