YOMEDIA
NONE

Dùng phương pháp hóa học để phân biệt 4 cacbon oxit , oxi , hidro , cacbon dioxit

Dùng phương pháp hóa học để phan biệt 4 khí sau : cacbon oxit , oxi , hidro , cacbon dioxit

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Dẫn các khí lần lượt qua dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2

  - Khí làm nước vôi trong vẩn đục là CO2

  PTHH : CO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\)CaCO3 + H2O

  - Ba khí còn lại không hiện tượng

  * Dẫn 3 khí còn lại qua CuO màu đen nung nóng , sau đó dẫn sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong:

  - Khí làm CuO màu đen chuyển sang màu đỏ gạch , sản phẩm làm đục nước vôi trong là CO

  PTHH : CO + CuO \(\rightarrow\)Cu + CO2

  CO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\)CaCO3 + H2O

  - Còn khí làm cho CuO màu đen chuyển sang màu đỏ gạch , sản phẩm không làm đục nước vôi trong là H2

  PTHH : CuO + H2 \(\rightarrow\)Cu + H2O

  - Khí còn lại không có hiện tượng gì là O2

    bởi Tekikuno Ritsu 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON