YOMEDIA

Để điều chế khí oxi như nhau,thì dùng chất nào có giá thành rẻ nhiều hơn?

Để điều chế khí oxi người ta phân hủy KMnO4 và KCLO3 
a/Để thu được lượng khí oxi như nhau,chất nào cần số mol nhiều hơn?Cần dùng khối lượng nhiều hơn? 
b/phân hủy cùng số mol,chất nào sinh ra khí nhiều hơn? 
c/phân hủy cùng khối lượng chất nào sinh ra khí oxi nhiều hơn? 
d/Biết giá thành 1kg KMnO4 là 200000đ,1kg KCLO3 là 300000đ,hãy cho biết để điều chế khí oxi như nhau,thì dùng chất nào có giá thành rẻ nhiều hơn?

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • a)6KMnO4--->3K2MnO4 + 3MnO2 + 3O2 (1) 
  2KClO3---> 2KCl + 3O2 (2) 
  Dựa vào phương trình trên ---> thu cùng lượng O2, KMnO4 cần nhiều số mol hơn, và khối lượng nhiều hơn. 
  b)6KClO3-->6KCl + 9O2 (3) 
  1,3--->Cùng số mol, KClO3 cho nhiều O2 hơn. 
  c)Giả sử cả 2 chất cùng có khối lượng là 100g 
  nKMnO4=50/79(mol) 
  nKClO3=40/49 
  Thay vào các phương trình phản ứng tính ra mO2 
  Cụ thể: KMnO4 cho ra 800/79 (g) O2 
  KClO3 cho ra 1920/49 (g) O2 
  ---> Cùng m thì KClO3 cho nhiều g O2 hơn. 
  d) Giả sử cần điều chế 32 g O2 
  --->nO2=1 mol 
  --->nKMnO4=2 mol--->mKMnO4=316g 
  và nKClO3=2/3 mol--->nKClO3=245/3g 
  Ta có: 
  -1000g KMnO4 <=> 200000đ 
  316 g=========>63200đ 
  -1000g KClO3 <=> 300000đ 
  245/3g========> 24500đ 
  Vậy để điều chế cùng lượng O2, KClO3 có giá thành rẻ hơn.

    bởi Lan Nhi Dương 31/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA