ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Cho hỗn hợp 26,2g gồm natri và natri oxit tác dụng với nước dư. Sau phản ứng thu được 6,72l khí (đktc).

a. Tính khối lượng chất tan thu được sau phản ứng.

b. Tính phần trăm khối lượng hỗn hợp ban đầu.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • x la khoi luong cua Na

  y la khoi luong cua Na2O

  \(\Rightarrow n_{Na}=\dfrac{x}{23}\left(mol\right)\) va \(n_{Na_2O}=\dfrac{y}{62}\left(mol\right)\)

  \(2Na+2H_2O\rightarrow2NaOH+H_2\left(1\right)\)

  DE: \(\dfrac{x}{23}\rightarrow\) \(\dfrac{x}{23}\rightarrow\) \(\dfrac{x}{46}\) (mol)

  \(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\left(2\right)\)

  DE: \(\dfrac{y}{62}\rightarrow\) \(\dfrac{2y}{62}\) (mol)

  ta co: \(V_{H_2}=22,4.n=\dfrac{x}{46}.22,4=6,72\)

  \(\Rightarrow x=\dfrac{6,72.46}{22,4}=13,8\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow y=26,2-13,8=12,4\left(g\right)\)

  A, \(m_{NaOH}=m_{NaOH\left(1\right)}+m_{NaOH\left(2\right)}\)

  \(=40.\left(\dfrac{13,8}{23}+\dfrac{12,4.2}{62}\right)=40\left(g\right)\)

  B, \(\%m_{Na}=\dfrac{13,8}{26,2}.100\approx52,67\%\)

  \(\%m_{Na_2O}=100-52,67=47,33\text{%}\)

    bởi truc lam 28/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)