YOMEDIA
ZUNIA12

Cân bằng các PTHH sau đây và viết tên loại chất của các chất tương ứng trong phản ứng vào dòng phía dưới:

(1) \(...\;CuO\; +\; ...\;HCl \;\rightarrow\; ...\;CuCl_2\; +\; ...\;H_2O\)

(2) \(...\;CO_2\; +\; ...\;NaOH \;\rightarrow\; ...\;Na_2CO_3\; +\; ...\;H_2O\)

(3) \(...\;K_2O\; +\; ...\;H_2O \;\rightarrow\; ...\;KOH\)

(4) \(...\;Cu(OH)_2\;\overset{t^0}{\rightarrow}\; ...\;CuO\; +\; ...\;H_2O\)

(5) \(...\;SO_2\; +\; ...\;H_2O \;\rightarrow\; ...\;H_2SO_3\)

(6) \(...\;Mg(OH)_2\; +\; ...\;H_2SO_4 \;\rightarrow\; ...\;MgSO_4\; +\; ...\;Na_2SO_4\)

(7) \(...\;CuSO_4\; +\; ...\;NaOH \;\rightarrow\; ...\;Cu(OH)_2\; +\; ...\;H_2O\)

(8) \(...\;AgNO_3\; +\; ...\;HCl \;\rightarrow\; ...\;AgCl\; +\; ...\;HNO_3\)

(9) \(..\;H_2SO_4\; +\; ...\;ZnO\;\rightarrow\; ...\;ZnSO_4\; +\; ...\;H_2O\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • (1) \(CuO\; +\; 2\;HCl \;\rightarrow\;CuCl_2\; +\;2\;H_2O\)

  \(\text{Oxit bazo}....\text{Axit}.......\text{Muối}....\text{Nước}............................................\)

  (2) \(CO_2\; +\; 2\;NaOH \;\rightarrow\; Na_2CO_3\; +\;H_2O\)

  \(\text{Oxit axit}.....\text{Bazo}........\text{Muối}......\text{Nước}........................................\)

  (3) \(K_2O\; +\;H_2O \;\rightarrow\;2\;KOH\)

  \(\text{Oxit bazo}...\text{Nước}.....\text{Bazo}.......................................................\)

  (4) \(Cu(OH)_2\;\overset{t^0}{\rightarrow}\;CuO\; +\;H_2O\)

  \(....\text{Bazo}.....\text{Oxit bazo}...\text{Nước}..................................................\)

  (5) \(SO_2\; +\;H_2O \;\rightarrow\; H_2SO_3\)

  \(\text{Oxit axit}..\text{Nước}......\text{Axit}........................................................\)

  (6) \(Mg(OH)_2\; +\;H_2SO_4 \;\rightarrow\;MgSO_4\; +\; 2\;H_2O\)

  \(...\text{Oxit bazo}......\text{Axit}.......\text{Muối}......\text{Nước}....................................\)

  (7) \(CuSO_4\; +\; 2\;NaOH \;\rightarrow\;Cu(OH)_2\; +\; Na_2SO_4\)

  \(....\text{Muối}.......\text{Bazo}......\text{Bazo mới}.....\text{Muối mới}.................................\)

  (8) $AgNO_3\; +\;HCl \;\rightarrow\; AgCl\; +\; HNO_3\)

  \(....\text{Muối}.....\text{Axit}...\text{Muối mới}..\text{Axit mới}.........................................\)

  (9) \(H_2SO_4\; +\; ZnO\;\rightarrow\; ZnSO_4\; +\; H_2O\)

  \(...\text{Axit}...\text{Oxit bazo}.....\text{Muối}.....\text{Nước}..........................................\)

    bởi Duy Quang 09/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON