YOMEDIA
ZUNIA12

Tìm a biết cho X gồm propin (0,15 mol), axetilen (0,1 mol), etan (0,2 mol) và hiđro (0,6 mol). Nung nóng X với xúc tác Ni một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được a mol kết tủa và 15,68 lít (đktc) hỗn hợp khí Z. Khí Z phản ứng tối đa với 8 gam Br2 trong dung dịch.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Xét hỗn hợp Z: nanken = 0,05 mol; netan = 0,2

  ⇒ \(n_{H_{2}} + n_{ankan }= 0,45 \ mol\)

  ⇒ \(n_{H_{2}}\) pứ  ≥ 0,6 – 0,45 = 0,15 mol > nanken

  ⇒ Có phản ứng tạo ankan.

  nY = nZ + nankin = (0,7 + a) mol

  ⇒ \(n_{H_{2}}\) pứ = (0,35 – a) mol ⇒ \(n_{H_{2}}\) dư = 0,6 – (0,35 – a) = (0,25 + a)

  ⇒ nankan tạo ra = 0,45 – (0,25 + a) = (0,2 – a)

  ⇒ \(n_{H_{2}}\) pứ = 2nankan tạo ra + nanken ⇒ 0,35 – a = 2 x (0,2 – a) + 0,05

  ⇒ a = 0,1 mol

    bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 13/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON