YOMEDIA
VIDEO

Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy 0,3 mol X, toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì khối lượng bình tăng thêm 46,5 gam và có 147,75 gam kết tủa. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là?

A. C2H2; C3H4

B. C3H6; C4H8

C. C2H4; C3H6

D. C2H6; C3H8

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
  • Kết tủa là BaCO3, ta có nCO2 = nBaCO3 = 147,75 : 197 = 0,75 mol ⇒ mCO2= 33 gam.

    Khối lượng bình tăng là mCO2 + mH2O = 46,5 → mH2O = 13,5 gam ⇒ nH2O = 0,75 mol.

    nH2O = nCO2 ⇒ anken. Số nguyên tử C trung bình 2 chất là 0,57 : 0,3 = 2,5 ⇒ C2H4; C3H6.

      bởi con cai 22/05/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1