RANDOM
VIDEO

Crackinh 8,8 gam C3H8 ta thu được hỗn hợp A gồm CH4, C2H4, C3H6, H2 và C?3H8 dư chưa bị nhiệt phân. Biết hiệu suất crackinh là 90%. Tỉ khối của hỗn hợp A so với H2 là

A. 11,58

B. 15,58

C. 11,85

D. 18,55

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • nAnkan = 8,8 : 44 = 0,2 mol ⇒ nAnkan pư = 0,2.90% = 0,18 mol và có 0,02 mol ankan dư.

  Nhận xét: số mol sản phẩm mới tạo ra gấp đôi số mol ankan phản ứng.

  ⇒ số mol khí trong A là 0,18.2 + 0,02 = 0,38 mol.

  Bảo toàn khối lượng có mA = mC3H8 = 8,8 gam ⇒ MA = 8,8 : 0,38 = 23,26 gam → MA = 8,8 : 0,38 = 23,26 gam 

  → dA/H2 = 11,58

  Đáp án A.

    bởi thu hảo 22/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1