YOMEDIA
VIDEO

Cho hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của etilen. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về thí nghiệm đó?

A. Bông tẩm dung dịch NaOH đặc có vai trò hấp thụ khí độc SO2 có thể được sinh ra.

B. Đá bọt có vai trò điều hòa quá trình sôi, tránh hiện tượng quá sôi.

C. Khí etile sinh ra khi sục vào dung dịch Br2 làm dung dịch bị mất màu.

D. Đá bọt có vai trò xúc tác cho phản ứng tách H2O của C2H5OH.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Chọn D.

  Phân tích các phát biểu:

  A. đúng. H­2SO4 đặc vừa là xúc tác của phản ứng, nhưng một phần có thể phản ứng với C2H5OH tạo sản phầm khử là SO2 (một khí độc và phản ứng được Br2/H2O) → bông tẩm NaOH đặc được sử dụng để giữ SO2 lại:

  \(2NaOH + S{O_2} \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\)

  \(S{O_2} + B{r_2} + 2{H_2}O \to {H_2}S{O_4} + 2HBr\)

  B. đúng vì phản ứng thực hiện ở nhiệt độ cao nên cần phải sử dụng đá bọt để làm cho dung dich sôi đều (điều hòa quá trình sôi), tránh gây nổ ống nghiệm do hiện tương “quá sôi” xảy ra cực bộ.

  C. đúng. Phản ứng: CH2=CH2 (etilen) + Br2 → CH2Br-CH2Br (dung dịch Br2 nhạt màu dần  mất màu).

  D. sai vì như phân tích ở phát biểu A và B, vai trò xúc tác là của H2SO4 đặc chứ không phải đá bọt.

    bởi Spider man 11/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1