Quyền được khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ tài sản đó gọi là gì

bởi Trần Danh Quang 27/04/2019

Quyền dc khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ tài sản đó gọi là gi?

Câu trả lời (10)

 • gọi là quyền sử dụng

  bởi Huỳnh Thị Ngọc Ngân 01/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Quyền sử dụng tài sản là quyền khai thác công dụng và những lợi ích vật chất của tài sản, nhưng không phải chỉ thực hiện theo ý chí của chủ sở hữu, mà bị giới hạn trong một phạm vi nhất định. Tùy thuộc vào tính chất, công dụng và giá trị của tài sản mà “giới hạn” của pháp luật về việc sử dụng đối với mỗi loại tài sản có thể khác nhau. Pháp luật dân sự cho phép chủ sở hữu có thể tùy nghi sử dụng tài sản để khai thác công dụng, tính năng của tài sản

  bởi [PR] Sammer 01/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Gọi là quyền khai thác và sử dụng Vật chất
  bởi @%$ Đạo 07/06/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Là Quyền sử dụng tài sản nhé

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Quyền sử dụng tài sản Hợp pháp nha bạn!

  bởi Gia Phuc 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • gọi là quyền sử dụng

  bởi Phương Linh 08/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Quyền được khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ tài sản đó gọi là Quyền sử dụng tài sản.

  bởi - Đạo 14/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  "quyền sử dụng" nha bạn

  bởi nohara shinnosuke 24/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Quyền sử dụng
  bởi Phan Nhi 25/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • gọi là quyền sử dụng

  bởi Bình Thiên 04/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan