vấn đề về độ mặn và ô nhiễm môi trường của biển Đông

bởi Trần Mai Anh ngày 14/01/2018

1. Vào mùa nào độ mặn của biển Đông tăng, mùa nào giảm? Vì sao?

2. Hiện nay biển Đông đang phải đối mặt với vấn đề gì về môi trường? Phân tích nguyên nhân, hậu quả và đề xuất giải pháp.

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan