YOMEDIA
UREKA

Dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở khu vực nào? So sánh thành phần chủng tộc của châu Á và châu Âu.

Dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở khu vực nào? So sánh thành phần chủng tộc của châu Á và châu Âu.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (4)

  • Dân cư châu Á gồm chủng tộc Môngôlôít và Ơrôpêôít.
  • Sự phân bố:
   • Chủng tộc Môngôlôít sống chủ yếu ở Bắc Á và Đông Á
   • Chủng tộc Ơrôpêôít sống chủ yếu ở Tây Nam Á và Nam Á.
   • Ở Đông Nam Á có chủng tộc Môngôlôít sống đan xen với chủng tộc Ôxtralôít.
  • So với châu Âu, ở châu Á các chủng tộc đa dạng hơn, ở châu Âu chủ yếu là chủng tộc Ơrôpêôít. Tuy nhiên ở châu Á hay châu Âu, các chủng tộc đều sống bình đẳng giữa các quốc gia và các dân tộc.
    bởi thu hảo 11/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dân cư châu Á thuộc 3 chủng tộc:Ơ –rô-pê-ô-ít, Môn-gô-lô-ít và Ô-xtra-lô-ít.

    bởi Chu Chu 13/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Dân cư châu Á thuộc cả 3 chủng tộc là: Ơ –rô-pê-ô-ít, Môn-gô-lô-ít và Ô-xtra-lô-ít. Trong đó, dân số chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít và Ơ-rô-pê-ô-ít.

  - Sự phân bố các chủng tộc:

  + Chủng tộc Môn-gô-lô-ít: phân bố ở khu vực Đông  Á, Bắc Á và Đông Nam Á).

  + Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít: phân bố ở khu vực Trung Á, Nam Á và Tây Nam Á.

  + Chủng tộc Ô-xtralô-ít: chiểm một tỉ lệ rất nhỏ và phân bố xen kẽ với chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít ở khu vực phía nam Ấn Độ và Xri-Lan ca.


   

    bởi Mai Thanh Xuân 26/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mongooloit

    bởi -=.=- Gia Đạo 17/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF