AMBIENT

Tên của hai nhân tố chính tác động vào đá để hình thành đất?

bởi Vũ Minh Khang 01/05/2019

Câu 2: Quan sát hình 26-1, kết hợp với kiến thức được học, hãy cho biết:

bài tập địa lý

a) Tên của hai nhân tố chính tác động vào đá để hình thành đất?

b) Quá trình hình thành đất của các nhân tố này diễn ra như thế nào?

RANDOM

Câu trả lời (2)

 • Trả lời

  a) Tên của hai nhân tố chính tác động vào đá để hình thành đất: sinh vật và khí hậu

  b) Quá trình hình thành đất của các nhân tố:

  • Đá mẹ: Sinh ra thành phần khoáng trong đất
  • Sinh vật: Sinh ra thành phần hữu cơ
  • Khí hậu: Gây thuận lợi hoặc khó khăn cho quá trình phân giải chất khoáng và hữu cơ trong đất
  • Ngoài ra, sự hình thành đất còn chịu ảnh hưởng của địa hình và thời gian.
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>