Liên bang nga

bởi Thu Hiền ngày 15/12/2017

dựa vào số liệu sau , chứng minh Nga từng là bộ phận trụ cột của liên xô

than đá 56,7%

dầu mỏ 87,2%

khí tự nhiên 83,1%

điện 65,7%

thép 60%

gỗ giấy và xenlulo 90%

lương thực 51,4%

( của liên xô tính là 100%) e thấy được tàm quan trọng r nhưng k biết viếtt nhận xét thế nào nào nữa. mn giúp e với

Câu trả lời (1)

 • Liên bang Xô-viết được thành lập sau thành công của Cách mạng tháng Mười Nga. 

  LB Nga là một thành viên và đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc (tốc độ tăng trưởng kinhh tế cao, nhiều ngành công nghiệp vươn lên vị trí hàng đầu thế giới, giá trị sản lượng công nghiệp chiếm 20% giá trị của thê' giới).

   

   

  bởi Nguyễn Minh Minh ngày 16/12/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan