RANDOM
 • Câu hỏi:

  Làm sao để quá trình hòa tan chất rắn vào nước diễn ra nhanh hơn?

  • A. Khuấy dung dịch
  • B. Đun nóng dung dịch
  • C. Nghiền nhỏ chất rắn
  • D. Cả ba cách đều được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>